skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Angered

På Lilla Viljaskolan Angered är vi övertygade om att varje barn har rätt till en inspirerande och lärorik förskola. Förskolan ligger i Lövgärdet bredvid Lövgärdesskolan i nyrenoverade lokaler med fyra avdelningar, där varje avdelning rymmer mellan 16-20 barn.

Vi arbetar efter Reggio-Emilia filosofin, vilket innebär att vi ser varje barn som en kompetent individ med egna idéer och tankar. Vi uppmuntrar deras kreativitet genom att erbjuda olika material och verktyg för att utforska och undersöka på egen hand. Vi tror att kommunikation och samarbete är viktigt för att skapa en lärande miljö, och uppmuntrar därför barnens egna initiativ och projekt.

Vi är stolta över att erbjuda en varierad och hälsosam kost till våra elever, vilket är viktigt för deras hälsa och välbefinnande. Vårt professionella köksteam på Viljaskolan Angered lagar maten som serveras på Lilla Viljaskolan.

På Lilla Viljaskolan Angered dokumenterar vi barnens lärande och reflektioner för att kunna utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet på vår förskola. Vi tror att genom att lyssna på barnen och anpassa vår undervisning efter deras intressen, behov och erfarenheter, skapar vi de bästa förutsättningarna för deras utveckling och lärande.

Vi ser fram emot att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra elever på Lilla Viljaskolan Angered. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakt

Frågor om ansökning, köplats och placering
Ida Nilsson
0706 – 07 48 96
ida.nilsson@lillaviljaskolan.se

Adress

Vaniljgatan 21
424 45 Angered
(karta)