skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Om Lilla Viljaskolan

Vi har bestämt oss för att skapa den bästa förskolan och skolan där vi vill ge varje barn och elev de bästa förutsättningarna, oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. 

Var finns förskolan?

Lilla Viljaskolan har fyra förskolor.

  1. Lilla Viljaskolan Malmö – En mindre förskola i området Hyllie, Malmö.
  2. Lilla Viljaskolan Angered – Nystartad förskola i området Lövgärdet i Angered, Göteborg.
  3. Lilla Viljaskolan Jylland – Central förskola i Kista, Stockholm
  4. Lilla Viljaskolan Kotka – Central förskola i Akalla, Stockholm

Pedagogik

Lilla Viljaskolan arbetar Reggio Emilia inspirerat. Med det menas att miljön ska vara tilltalande, spännande och stimulerande samt uppmuntra till lek, utforskande, lärande och kommunikation. Varje barn är unikt och ska själv vara huvudpersonen i sin egen utveckling. På Lilla Viljaskolan ska det vara barnens agerande, nyfikenhet, utveckling och lärande som ska vara i fokus

En del i den pedagogisk modellen är att lokalerna utformas på ett sätt som möjliggör att skapa ”rum i rummet” med för barnen olika aktivitetsytor.

Erfarna och kompetenta lärare

Lilla Viljaskolan anställer bara personal som är kompetenta och lämpliga för det viktiga uppdraget att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna. Våra medarbetare är engagerade i att varje barn ska nå målen. Vi vill ha nära kontakt med din familj och vi vill att ni alltid ska känna er välkomna till Lilla Viljaskolan.

Trygg och lugn miljö

Varje barn har rätt till en trygg och lugn skolmiljö, det är en viktig förutsättning för barns att utveckling av sitt lärande och nyfikenhet. Det är också viktigt att ditt barn får känna glädje inför att gå till förskolan, det ger lust att lära sig nya saker och att arbeta för att nå målen och att förberedas på ett bra sätt inför den fortsatta skolgången.

Språk

Det är en stor tillgång att kunna många språk. Kanske har du ett annat modersmål än svenska och kan flera andra språk. Att kunna svenska språket är samtidigt en viktig förutsättning för att klara grundskolan. Därför har vi fokus på att ditt barn ska utveckla sina språkförmågor och sin nyfikenhet inför språket.

Tidigt stöd

Alla barn är unika och vi arbetar i hög grad individanpassat på förskolan. Samtidigt kan det ibland uppstå behov av extra stöd och på Lilla Viljaskolan tror vi att det är bäst att sätta in stödet så tidigt som möjligt i barnens utveckling. Vi arbetar med att följa upp och utvärdera varje barn noggrant för att alla ska utvecklas. Vid behov har vi tillgång till både kurator och specialpedagog som kan stötta i verksamheten.

Tillsammans för varje barn

Forskning och erfarenhet visar att samarbete inom förskolan ger bra resultat, alla som jobbar i skolan jobbar tillsammans med er som föräldrar för varje barns bästa. Det är ni som känner barnet bäst och som kan ge stöd och uppmuntran i hemmet. Vi tror också att samarbete behövs mellan många fler som finns runt skolan: idrottsföreningar, näringsliv, föreningsliv och olika delar av samhället som du och din familj kommer i kontakt med. Tillsammans gör vi gör det möjligt för ditt barns förskoletid ska bli så utvecklande och lustfylld som möjligt.

Avgift på förskolan

Avigiften för att ha ditt barn på Lilla Viljaskolan är densamma som en kommunal förskolan. Vi följer respektive kommuns sätt att beräkna förskoleavgift så att den blir likadan som på de kommunala förskolorna.

Värdegrund

Lilla Viljaskolan bygger på ett stort engagemang för varje barns rätt till en rik och stimulerande tid på förskolan oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. Forskning och erfarenhet visar att samarbete är bästa sättet att nå goda resultat i skolan. Därför vill vi samarbeta med varje barns familj och lokalsamhället. På Lilla Viljaskolan arbetar vi tillsammans för varje barn.

Det är vår ambition att vara så öppna och transparenta som möjligt om vår verksamhet. Det betyder att vi alltid kommer att redovisa uppgifter om skolans kvalitet så långt det är möjligt och vi bjuder gärna in till samarbeten med andra för att tillsammans utveckla verksamheten.

Samarbeta med Viljaskolan?

Lilla Viljaskolan samarbetar gärna med andra skolor oavsett huvudman (kommunal eller fristående) så länge vi delar samma värdegrund. Goda kunskaper och erfarenheter behöver spridas för att göra nytta. Vi vill också samarbeta med lokalsamhället. Vill du samarbeta med oss eller arbeta tillsammans med oss så hör gärna av dig, kontaktuppgifter hittar du här.

Våra förskolor

Angered

Malmö

Jylland (Kista)

Kotka (Kista)

Ansökan om plats

Anmäl ditt barn till köplats här

Mer om Lilla Viljaskolan

Nyheter