skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Malmö

Lilla Viljaskolan Malmö ligger vid Hyllie Kyrka. En mindre förskola där barnen får tid till umgänge och lek med personalen, uteaktiviteter och hänga med i förskolans dagliga rutiner och arbete. Vi tar idag emot upp till 18 barn. Personalen består av rektor, förskolelärare och barnskötare.

Vi blandar gemenskap och glädje med kreativitet, utforskande och lärande. Barns fantasi och nyfikenhet värderas högt och verksamheten formas utifrån barnens önskemål och behov. Förskolans storlek skapar möjligheter till en mycket familjär känsla med starka relationer. Pedagogiken på vår förskola grundar sig i läroplanen, barnkonventionen och skollagen och vi använder våra olika kompetenser för att variera och göra verksamheten så lustfylld och lärorik som möjligt.

Vi använder oss av informationsplattformen (app) TYRA. Där kan man bland annat fylla i barnens tider, skriva meddelande och se bilder på vad vi gör under dagarna.

Lek och aktiviteter

Vår utomhusvistelse påverkas av väder och årstid. På sommaren är vi ute i princip hela dagar och på vintern är det mer inomhusaktiviteter i lekrummen. På förskolan finns en väl tilltagen lekplats med gungor, rutchkana, sandlåda och leksaker. När möjligheten finns nyttjar vi närområdet och närliggande lekplatser med barnen. Ett uppskattat inslag är bland annat besök vid Barnens scen i Folkets park.

Lek och aktiviteter i stor grupp sker på måndagar, onsdagar och fredagar. Tisdag och torsdag har vi tvärgrupper som är åldersanpassade där vi gör saker som riktar sig mer mot de olika åldrarna.

Lunch och mellanmål

På förskolan förbereder personalen barnens lunch och fika. Lunchen kommer från Kiels Kök. Det serveras vid 11-tiden och varierar mellan vegetariska-, fisk-, fågel- och kötträtter. Frukost (så som olika sorters bröd, yoghurt, ägg och grönsaker) serveras kl. 08:00. Mellanmål serveras kl. 14:30 och kan vara korv med bröd, pannkakakor, mackor, fruktsallad, kötbullerullar och yoghurt. Under dagen har barnen även fruktstund.

Matlistorna laddar vi upp i TYRA i början av varje vecka så att ni kan se vad barnen får för mat.

Vila

Efter lunchen får barnen sagovila och sovvila där barnen får varva ner och få ny energi.

Kontakt

Telefon till förskolan: 0732 43 58 07

Rektor
Sofie Rikte
sofie.rikte@lillaviljaskolan.se

Adress

Gamlegårdsvägen 34
216 20 Malmö
(Karta)

Öppettider

Kl. 07:00 – 17:30

Bildarkiv