skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, och ersatte därmed den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vi på Viljaskolan anser att dataskydd och integritet är viktigt. Vi följer gällande lagar i vårt sätt att arbeta och strävar efter att tillämpa industristandarder avseende IT-säkerhet.

När du kontaktar Viljaskolan eller någon av våra anställda via telefon eller e-post, samlar vi automatiskt personuppgifter som en naturlig del av genomförandet av elektronisk kommunikation. Exempel på personuppgifter kan vara namn, telefonnummer och e-postadress.

När du besöker vår webbplats samlar analys- och loggningstjänster de vanliga uppgifter som din webbläsare ger oss, till exempel IP-adresser, val av webbläsare etc.

Om du ställer ditt barn i kö till Viljaskolan behöver vi hantera ditt barns personuppgifter. Vi behöver bland annat ditt barns namn och personnummer. Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt annan lagstiftning eller enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Viljaskolan kommer inte att sälja personuppgifter till någon annan.

Om du har några frågor, kommentarer eller behöver kontakta oss angående utdrag ur register, att återkalla samtycke eller göra korrigeringar, kontakta info@lillaviljaskolan.se