skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Förskolorna Mångården i Järva blir Lilla Viljaskolan  

Från och med den 9 februari tar Utbildia över som ny huvudman för Mångårdens förskolor Jylland och Kotka i Järva.

Utbildias ledning har lång erfarenhet av skola i ägarledet med kunskap i flera nivåer från förskola till vuxenutbildning och även från myndighetssidan i form av exempelvis Skolverket och Utbildningsdepartement. Idag bedriver Utbildia förskolorna Lilla Viljaskolan i Göteborg och Malmö, grundskolan Viljaskolan i Göteborg och gymnasieskolorna Spira Teoretiska i Stockholm och Lund – med filosofin att alla barn har rätt till den bästa skolan, och att alla barn kan lyckas.

– Det är med stor glädje som vi tar över två fina förskolor. Vi kommer att fortsätta utveckla skolorna på ett tryggt sätt. Förskolorna kommer byta namn till Lilla Viljaskolan Jylland och Lilla Viljaskolan Kotka, säger Patrik Nystedt, VD på Utbildia.

Mångårdens förskolor har sedan 1997 framgångsrikt drivit förskolorna Jylland och Kotka i Järva och det har varit en lärorik och trygg plats för de barn som genom åren gått på förskolorna. Men efter en tids granskning av Stockholms stad, och dessförinnan även nedstängningen av Cordoba International School i Stockholm, har styrelsen beslutat att lämna som huvudman för förskolorna.

– Utbildia och deras förskolor Lilla Viljaskolan är en stabil och trygg partner som kan ta vidare och utveckla förskolorna. Genom att överlämna huvudmannaskapet till Utbildia tar vi ansvar för de barn som har sin trygga vardag på våra förskolor och som annars hade riskerat att stå utan sin förskola, säger Ulla Parkkinen, VD på Mångårdens förskolor.

Utbildia tar över ägarskapet för förskolorna omgående från och med den 9 februari 2024 och de kommer då fortsätta bedrivas som Lilla Viljaskolan Jylland och Lilla Viljaskolan Kotka. Förskolorna kommer att drivas icke konfessionellt och följa den vision och värdegrund som Lilla Viljaskolan driver.

– Det är viktigt att förskolor finns kvar. Inte minst då dessa i många fall är stor del av barnens trygghet och vardag. Vi tar över ansvaret på ett respektfullt sätt och tillsammans med personal och barn kommer vi att utveckla förskolorna i en positiv riktning för alla barns rätt till den bästa starten de kan få i sin utbildningsresa, avslutar Patrik Nystedt, VD Utbildia.

Förskolorna Lilla Viljaskolan Angered och Lilla Viljaskolan Malmö arbetar aktivt med trygghet och att synliggöra varje individ med inspiration från Reggio Emilia. Det innebär bland annat att förskolorna har en tilltalande och stimulerande lärmiljö som uppmuntrar till lek och kreativitet. Varje barn är unikt och barnens agerande, nyfikenhet, utveckling och lärande är i fokus.

Har du några frågor? I så fall är du varmt välkommen att kontakta:


Ulla Parkkinen
VD Mångårdens förskolor
ulla.parkkinen@moongarden.se
070 – 939 25 89

Patrik Nystedt
VD Utbildia AB
patrik.nystedt@utbildia.se
073 – 048 39 03

Dela

Tillbaka till aktuellt