skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Utbildia får rätt mot Stockholms stad i målet om Lilla Viljaskolan Jylland och Kotka!

Så sent som i mars, i anslutning till att Utbildia tagit över som ny huvudman för  förskolorna Mångårdens förskolor i Kista, kom Stockholms stad med besked om att dra in tillstånden för de två förskolorna och därmed stänga förskolorna. Ett besked som skulle komma att bli en långdragen kamp kring barnens trygghet och rätt till sin förskola.

Det är med stolthet och glädje som vi idag kan informera om att Utbildia vunnit i målet mot Stockholms stad – och därmed behåller tillstånden för förskolorna Lilla Viljaskolan Jylland och Kotka. Vi kan, i och med detta beslut, nu garantera alla barn åter en trygg plats för utforskande och lärande på våra förskolor – och fortsatt driva vårt arbete för alla barns rätt till den bästa förskolan!

– Vi har hela tiden varit trygga i att vi har haft rätt i sak men självklart är vi nu väldigt glada och stolta över att det bekräftas i det tydliga beslutet från Förvaltningsrätten, säger Patrik Nystedt VD på Utbildia.

I skuggan av detta positiva besked är det oroväckande hur ett politiskt beslut, baserat på felaktiga slutsatser från kommunen, har kunnat ge oproportionerliga konsekvenser för medarbetare, barn och vårdnadshavare.

Processen kring besluten har för Utbildia inneburit stora merkostnader, minskat antal barn på förskolorna på grund av oro kring förskolornas framtid och behov av minskad personalstyrka på förskolorna. Konsekvenser för såväl förskolebarn, vårdnadshavare, personal och bolag som hade kunnat undvikas om Stockholms stad sett till fakta.

– Genom beslutet kan vi nu åter arbeta långsiktigt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för att även i ett längre perspektiv ha en förskola som erbjuder barnen en trygg, stimulerande och kreativ miljö, säger Patrick Gladh skolchef på Utbildia.

Utbildia står alltid på barnens sida. Vi kämpar för alla barn och ungas rätt till en likvärdig skola. En skola där alla barn kan lyckas oavsett vart man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har.

Vill du komma i kontakt med oss?

Patrik Nystedt
VD 
patrik.nystedt@utbildia.se

Patrick Gladh
Skolchef 
patrick.gladh@utbildia.se

Dela

Tillbaka till aktuellt