skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Utbildia motsätter sig Stockholms stads beslut att stänga förskolorna Jylland och Kotka

Uppdaterad information 2024-04-16

Förvaltningsrätten inhiberar Stockholms stads beslut – verksamheterna på Lilla Viljaskolan Jylland och Kotka fortsätter som vanligt!

Vi har idag nåtts det glädjande beskedet att förvaltningsrätten valt att inhibera Stockholms stads beslut att återkalla tillstånden för förskolorna Lilla Viljaskolan Jylland och Lilla Viljaskolan Kotka.

Beslutet innebär konkret att förskolorna inte kommer att stänga den 8 maj, som Stockholms stad initialt beslutat, och att barnen tryggt kan gå kvar på förskolorna under tiden ärendet handläggs av förvaltningsrätten.

Vi är glada och tacksamma för det engagemang och stöd vi fått av såväl personal som av vårdnadshavare till barn på förskolorna – och att vi nu kan fortsätta arbetet för att förskolorna ska få finnas kvar och vara en fortsatt trygg plats för barnen.

I och med förvaltningsrättens beslut om inhibition har vi passerat en viktig milstolpe på väg mot att avgöra överklagandet av Stockholms stads beslut.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss

Patrik Nystedt
VD 
patrik.nystedt@utbildia.se

Patrick Gladh
Skolchef 
patrick.gladh@utbildia.se

Uppdaterad information 2024-04-05

Mångårdens Förskolor överklagar Stockholms stads beslut om indragna tillstånd

Vi har, per dagens datum, lämnat in överklagande av Stockholms stads beslut att vilja stänga förskolorna Lilla Viljaskolan Jylland och Kotka till Förskoleförvaltningen i Stockholms stad.

Det som nu följer är att Förskoleförvaltningen ges möjlighet att ändra på sitt beslut. Om förskoleförvaltningen inte ändrar sitt beslut så ska överklagandet lämnas vidare till Förvaltningsrätten som i sin tur kommer att ta ställning till vårt yrkande om inhibition – dvs att låta oss driva vidare förskolorna fram till att man själva fattar beslut.

Patrik Nystedt
VD 
patrik.nystedt@utbildia.se

Patrick Gladh
Skolchef 
patrick.gladh@utbildia.se

Uppdaterad information 2024-03-28

Vi har idag nåts av beslut från Stockholms stad att man har för avsikt att dra in tillstånden för att bedriva förskoleverksamhet för Lilla Viljaskolan Jylland och Kotka – tidigare Mångårdens förskolor.

Vi är uppriktigt förvånade över Stockholms stads beslut att vilja stänga våra förskolor och ledsna över den oro som detta innebär för barn och vårdnadshavare såväl som för vår personal på förskolorna.

Beslutet är, enligt vår bedömning, djupt orätt och felaktigt. I och med detta kommer vi att överklaga kommunens beslut att vilja stänga förskolorna samt också begära en inhibition av kommunens beslut – det vill säga att kommunen inte kan stänga förskolorna förrän ställning kring kommunens beslut tagits i domstol.

Vi vet att barnen på Lilla Viljaskolan Jylland och Kotka har en fin och bra verksamhet, som följer våra värderingar om alla barns rätt till en jämställd och bra skola som bejakar varje barns särart och rättigheter. Vi är också glada och tacksamma för det engagemang för våra förskolor som vi ser bland vårdnadshavare och personal. Vårt mål och ambition är att fortsätta driva två fantastiska förskolor och att fortsatt vara en trygg plats för våra barn och deras vårdnadshavare.

Patrik Nystedt
VD Utbildia AB
patrik.nystedt@utbildia.se

Patrick Gladh
Skolchef Utbildia AB
patrick.gladh@utbildia.se

Dela

Tillbaka till aktuellt